Pesić & Takić

Pešić & Takić

Advokat Zoran Pešić i advokat Marija Takić Pešić osnivači su kreativne i stručne advokatske kancelarije u Nišu, koja svojim klijentima pruža kvalitetnu i efikasnu pravnu pomoć u svim oblastima prava.

O nama

Naša kancelarija koristi spoj dosadašnjeg iskustva i pravnog znanja sa jedne strane i inovativnosti, ambicioznosti i timskog rada sa druge strane.

Tim advokatske kancelarije Pešić & Takić svoj rad bazira na konstantnom održavanju visokog stepena stručnosti i stalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih članova tima.
Tim advokatske kancelarije
svoj rad bazira na konstantnom održavanju visokog stepena stručnosti i stalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih članova tima.
Zoran Pešić
Advokat partner
Advokat Zoran Pešić je rođen 1983. godine u Leskovcu, gde je pohađao i završio Gimnaziju „Stanimir Veljković Zele”.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2008. godine. Po okončanju pripravničkog staža, pred Ministarstvom pravde Republike Srbije je položio Pravosudni ispit 2011. godine.

Zvanje advokata je stekao dana 19. marta 2012. godine, upisom u imenik advokata koji se vodi kod Advokatske komore u Nišu. Danas je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore u Nišu.

Usko je specijalizovan je za radno i privredno pravo, a bavi se i građanskim, krivičnim i upravnim pravom, posebno se ističe zastupanjem fizičkih lica u postupcima određivanje naknade povodom eksproprijacije zemljišta i građevinskih objekata. detaljnije
Marija Takić Pešić
Advokat partner
Advokat Marija Takić Pešić rođena je 1989. godine u Leskovcu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,21, a u Londonu je završila Pravnu školu poslovnog engleskog jezika, akreditovanu od strane „British Council“.

Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Takić u Leskovcu, čime nastavlja dugogodišnju porodičnu advokatsku tradiciju. Nakon okončanja pripravničkog staža, pred Ministarstvom pravde Republike Srbije je položila Pravosudni ispit 2016. godine.

Zvanje advokata je stekla dana 26. maja 2017. godine, upisom u imenik advokata koji se vodi kod Advokatske komore u Nišu. Danas je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore u Nišu. detaljnije
Izdvaja nas veliko iskustvo i stručnost desetine advokata i saradnika koji čine tim naše dve kancelarije u Nišu i Leskovcu.
Deo naših klijenata
Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć, konsultacija ili saradnja budite slobodni da nam se obratite