Pesić & Takić
Ono po čemu je naša kancelarija prepoznatljiva
je odlična atmosfera u radu i odnosu sa našim advokatima i saradnicima, cenimo doprinos i nove ideje svakog pojedinca u kancelariji, zato iz godine u godinu rastemo i povećavamo broj saradnika.
20
godina rada
2
kancelarije u dva grada
20
preko 20 saradnika

Izdvaja nas veliko iskustvo i stručnost

desetine advokata i saradnika koji čine tim naše dve kancelarije u Nišu i Leskovcu.
Osnovni cilj naše kancelarije je izgradnja neposrednog odnosa sa klijentom zasnovanog na iskrenosti, poverenju, međusobnom poštovanju i razumevanju radi što lakšeg razumevanja predmetnog pravnog pitanja ili problema kako bi se pronašlo pravno rešenje koje je najoptimalnije u svakom konkretnom slučaju.
Za nas ne postoje mali i veliki ili bitni i nebitni klijenti, u našoj kancelariji svi klijenti imaju jednako pravo na apsolutno profesionalnu i stručnu pravnu pomoć.

Svaki naš klijent ima poseban i sveobuhvatan pristup i visokokvalifikovanu pravnu pomoć koja podrazumeva kvalitet i rezultat, uz što manje troškove.

Činjenica da uspostavljamo dugoročnu saradnju sa većinom naših klijenata potvrda je kvaliteta našeg rada i jak motiv da i nadalje pružamo pravnu pomoć na isti način.
Naša advokatska kancelarija
pruža pravne usluge na teritoriji Republike Srbije i blisko sarađuje sa brojnim advokatskim kancelarijama, sve u cilju što bolje i efikasnije zaštite pravnih i poslovnih interesa naših klijenata.

Advokate iz drugih kancelarija mi ne smatramo konkurencijom jer delatnost advokature nije pružanje usluga, već pružanje pravne pomoći, te smo svi mi zajedno, kao jedini nezavisni zaštitnici prava, pravde i pravičnosti u društvu, dužni da međusobno sarađujemo, jer na taj način najbolje štitimo ustavnost i zakonitost u Republici Srbiji.