Pesić & Takić
Naš tim

Tim advokatske
kancelarije Pešić & Takić

svoj rad bazira na konstantnom održavanju visokog stepena stručnosti i stalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih članova tima.
Zoran Pešić
Advokat partner
Advokat Zoran Pešić je rođen 1983. godine u Leskovcu, gde je pohađao i završio Gimnaziju „Stanimir Veljković Zele”.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2008. godine. Po okončanju pripravničkog staža, pred Ministarstvom pravde Republike Srbije je položio Pravosudni ispit 2011. godine.

Zvanje advokata je stekao dana 19. marta 2012. godine, upisom u imenik advokata koji se vodi kod Advokatske komore u Nišu. Danas je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore u Nišu.

Usko je specijalizovan je za radno i privredno pravo, a bavi se i građanskim, krivičnim i upravnim pravom, posebno se ističe zastupanjem fizičkih lica u postupcima određivanje naknade povodom eksproprijacije zemljišta i građevinskih objekata.

Uspešno se bavi pružanjem pravne pomoći svim domaćim i inostranim pravnim i fizičkim licima kako u rešavanju sporova tako i prilikom zaključivanja pravnih poslova.

Bavi se i pružanjem pravne pomoći, posredovanjem i zastupanjem klijenata prilikom pregovaranja i zaključivanja profesionalnih ugovora i ugovora o stipendiranju u sportu. Govori engleski jezik.
Marija Takić Pešić
Advokat partner
Advokat Marija Takić Pešić rođena je 1989. godine u Leskovcu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,21, a u Londonu je završila Pravnu školu poslovnog engleskog jezika, akreditovanu od strane „British Council“.

Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Takić u Leskovcu, čime nastavlja dugogodišnju porodičnu advokatsku tradiciju. Nakon okončanja pripravničkog staža, pred Ministarstvom pravde Republike Srbije je položila Pravosudni ispit 2016. godine.

Zvanje advokata je stekla dana 26. maja 2017. godine, upisom u imenik advokata koji se vodi kod Advokatske komore u Nišu. Danas je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore u Nišu.

Uspešno se bavi zastupanjem klijenata u građanskim i krivičnim postupcima, a usko je specijalizovana za porodično pravo, naročito u bračnim sporovima, postupcima povodom nasilja u porodici, kao i postupcima radi ostvarivanja prava na obavezno izdržavanje.

Bavi se pružanjem pravne pomoći licima u postupcima radi utvrđivanja naknade zbog pretrpljene materijalne ili nematerijalne štete. Tečno govori engleski, a služi se ruskim jezikom.
Sertifikati i seminari:

  • Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i postupanju maloletnih učinilaca krivičnih dela u organizaciji Pravosudne akademije
  • Certificate of participation the Belgrade International Model United Nations - BIMUN 2011
  • Certificate General and Business English, United International College, British Council, London, United Kindom
  • Sertifikat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za suzbijanje trgovine ljudima
  • Kopaonička škola prirodnog prava, 2016., 2017. i 2018. godine
  • Stručna grupa iz Uporedne pravne tradicije, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Stručna grupa iz porodičnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Seminar „Pravna i poslovna etika“, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Marija Takić Pešić
Advokat partner
"Tim advokatske kancelarije Pešić svoj rad bazira na konstantnom održavanju visokog stepena stručnosti i stalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih članova tima."
Marija Takić Pešić
Advokat partner
"Tim advokatske kancelarije Pešić svoj rad bazira na konstantnom održavanju visokog stepena stručnosti i stalnoj edukaciji i stručnom usavršavanju svih članova tima."